article-header

PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY FC VÍTKOVICE 1919 Z.S. RODIČŮM ČLENŮ KLUBU

vloženo 12.12.2020

Vážení rodiče zdárně se rozvíjejících fotbalových nadějí FC VÍTKOVICE 1919,

v první řadě bych chtěl velmi poděkovat těm z Vás, kteří jste podporovali náš klub FC VÍTKOVICE 1919 z.s. v komplikované situaci, která se na svět dostala na jaře letošního roku, avšak začala mnohem dříve. A to ať už jste tak činili morálně, finančně nebo svou dobrovolnickou činností v rámci spolku.

Patří Vám nejen velký dík, ale i uznání a respekt velké části fotbalové obce. Za finanční odměnu jsme si zvykli odvádět výkony všichni, za to, abychom se postavili za morální principy naší společnosti nebo čest klubu, dovede odvádět výkon jen hrstka z nás. Vy k ní bezpochyby patříte! Svým zapojením se do procesů, které exemplárně poškozovaly a poškozují náš klub, jste výrazně pomohli k záchraně vítkovického fotbalu v podobě suverénního klubu. Fotbalového klubu, který není odkázán na vůli a aktuální potřebu klubů jiných.

V současné chvíli bojujeme v rámci soudních řízení za pohledávky, které vůči našemu FC VÍTKOVICE 1919 má několik organizací. Protože nemůžeme počítat s jistým časovým horizontem realizace těchto pohledávek a tím i výraznému posílení našeho rozpočtu, jsou řádné členské příspěvky v současnosti s těmi mimořádnými a se sponzorskými dary velmi důležitým finančním zdrojem, na kterém můžeme postavit reálný a jistý ekonomický plán na příští rok.

Dotace města jsou nenárokové, a jak jsme pochopili, rada města společně s některými představiteli opozice učinili jisté politické dohody a rozhodnutí, které se negativně dotkly i našeho spolku. Proto je možné, že i když opět splníme veškeré podmínky pro udělení dotací města tak, jak tomu bylo letos a budeme je plnit lépe, než kluby jiné, město nám dotace neudělí nebo výrazně omezí. Je to politické rozhodnutí rady Statutárního města Ostravy, za které nesou její členové svou politickou odpovědnost. O bezprecedentní deformaci sportovního konkurenčního prostředí, které je nutnou a nezbytnou podmínkou výchovy vrcholových sportovců si můžeme myslet své.

To však samo o sobě nic neznamená. Po restrukturalizaci ekonomické činnosti klubu jsme schopni nabídnout vašim dětem stejnou kvalitu tréninků, trenérů, soutěží, zázemí a vybavení i v případě, že se k nám město opět do jisté míry otočí zády. O to větší zodpovědnost se v tu chvíli ale přesune na vás – rodiče. Vaše platební morálka pak může mít zásadní vliv na chod klubu. Proto bych chtěl velice poděkovat těm, kteří platí řádné členské příspěvky pravidelně bez prodlení a současně apelovat na ty, kteří v tomto mají rezervy. Pokud ještě v tuto chvíli máte neuhrazené příspěvky za minulé období, žádám Vás o jejich neprodlené uhrazení.

Z výše popsaných důvodů stavby reálného a stabilního ekonomického plánu jsme se také rozhodli - a tímto Vás žádáme o pochopení tohoto kroku - změnit harmonogram plateb. Od ledna 2021 budeme příspěvky vybírat na celé první pololetí roku 2021. O podrobnostech budete informování na našich internetových stránkách.

Ještě jednou děkuji za Vaše zodpovědné jednání a přeji Vám hlavně pevné zdraví, pevné nervy a dostatek klidu na řešení v současnosti jistě nenadálých situací pro mnohé z Vás.


S pozdravem

Marek Pohorelli

Program 09. týdne (1.3. - 7.3.2021)
Není k dispozici.

Stáhněte si naši aplikaci

Stáhněte si naši aplikaci zdarma do mobilu a už vám neuteče žádná důležitá informace.

vitkovice-app